Telerehabilitacja

Pacjent zakwalifikowany do rehabilitacji kardiologicznej trafia do ośrodka telerehabilitacyjnego. W ośrodku przechodzi wszystkie niezbędne badania, które mają na celu określenie jego wydolności, tolerancji organizmu i serca na wysiłek oraz sposobu rehabilitacji. Ponadto wykonuje się EKG, echo serca, próbę wysiłkową, czasem inne dodatkowe testy czynnościowe. Konieczne są także badania laboratoryjne. Po wszystkich niezbędnych badaniach pacjent otrzymuje urządzenie do monitorowania czynności serca, ciśnienia tętniczego, zapisu EKG, a także stężenia tlenu we krwi. Chory musi nauczyć się obsługi takiego urządzenia: jak je poprawnie podłączyć, jak uruchomić i poprawnie przeprowadzić badania, a potem podłączyć do komputera i przesłać je Internetem na komputer lekarza prowadzącego. W ośrodku rehabilitant opracowuje program ćwiczeń dopasowany do potrzeb i możliwości chorego. Ten natomiast uczy się ćwiczeń, żeby potem móc je wykonywać samodzielnie w domu. Pobyt na oddziale rehabilitacji trwa zwykle 3 dni. Po wyjściu do domu pacjent rozpoczyna sam rehabilitację, która może trwać nawet kilka miesięcy.