Przyczyny arytmii

arytmiaSerce człowieka może przez pewien czas działać niezależnie od reszty organizmu. Zawdzięcza to naturalnemu rozrusznikowi, który się znajduje u góry prawego przedsionka. To on wytwarza rytmiczne impulsy powodujące skurcze serca. Generowane są impulsy elektryczne, które rozchodzą się po przedsionkach i docierają do węzła przedsionkowo-komórkowego, który znajduje się pomiędzy prawym przedsionkiem a komorami serca. Jest to miejsce, które steruje pracą przedsionków i komór. Jeśli powstawanie impulsów elektrycznych albo ich przewodzenie jest nieprawidłowe to mamy do czynienia z arytmią. Dolegliwość te dzieli się na bradykardię i tachykardie. Pierwsza nazwa określa zwolnienie bicia serca a druga jego przyśpieszenie. Powodem może być niewydolność węzła zatokowego. Tachykardię nazywa się też częstoskurczem, mówimy o tym stanie, gdy nasze serce bije powyżej stu uderzeń na minutę. Zaburzenia rytmu serca mogą przebiegać bezobjawowo, ale wielu chorych uskarża się na kołatanie serca, osłabienie, zawroty głowy, duszności i zasłabnięcia. Ale diagnozy się nie stawia na podstawie objawów klinicznych. Konieczna jest tu dokładna diagnostyka. Podstawowym badaniem rejestrującym zjawiska zachodzące w sercu jest EKG. Z tym, że trwa ono krótko i nie wychwytuje wszystkich zaburzeń. Innym badaniem jest całodobowe monitorowanie i zapisywanie EKG, czyli metoda Holtera. Ale i wynik tego badanie może być nieprawidłowy, gdy zaburzenia występują rzadko. W takiej sytuacji może się przydać telemedycyna.